tahsilat makbuzu 5
Kazım Karabekir Caddesi Kültür Çarşısı (AKM Metro Karşısı) Giriş Kat No: 43-44  İskitler - Altındağ / ANKARA E-Mail: matbaa06@gmail.com  -  Tel: 0312 311 25 84 - 0555 144 25 84 MATBAA FİYAT LİSTESİ
Ana Sayfa Fatura Makbuz Zarf Broşür-Kartvizit Dernek Belgeleri
Matbaa Fiyat Listesi İletişim Site Haritası

Tahsilat makbuzu, kullanım miktarı ve şekline bağlı olarak ofset baskı cilt olarak yapılabilir. Ödemeler genellikle nakit ve sizin kendi işyerinizden yapılıyorsa, tahsilat makbuzunun Sürekli form olarak düzenlenmesi daha doğrudur. Bu sayede hem zamandan tasarruf edip hem de yapılan ödemeleri bilgisayarınızın muhasebe programına anında kayıt edebilirsiniz.

Tahsilatlarınızı siz karşı tarafın işyerine giderek yapıyorsanız, tahsilat makbuzunun cilt olarak düzenlenmesi daha doğru olur.Bu durumda tahsilat makbuzunun aslını Müşterinize veren personeliniz, geri geldiğinde, tahsilat makbuzunun bir örneğini bilgisayarınza kaydedebilir, yada klasörleyebilirsiniz. Tahsilat makbuzları, tel cilt veya tutkal cilt olarak basılabilir. Tel cilt yapıldığında makbuzların nüshaları ciltte kalır. Tutkal cilt yapıldığında, size kalan nüshaları klasörleyebilirsiniz.


Fatura ve Makbuz Arasındaki Fark

Fatura, satın alınan ürünün karşılığında verilen tutar belirtilmiş resmi belgedir, Makbuz fatura karşılığı yapılan ödemenin belgelendiği evraktır.

Fatura Maliye bakanlığının mührü bulunması zorunlu belgedir, makbuzda bunlara gerek yoktur.Faturanın borçlandırır, Makbuz Alacaklandırır, Faturanın şirket-şahısların kayıtlı bulunduğu il içerisinde basılır, Makbuz her matbaa tarafından basılabilir. Her faturanın seri numarası Vergi dairesine bildirilme zorunluluğu vardır, makbuzda bu zorunluluk yoktur.


Tahsilat Makbuzu, tediye makbuzu, sipariş fişi, aidat makbuzu ve benzeri tüm matbuu evrak basımlarınızda Erdem Matbaasını arayınız. Tel: 0312 311 25 84 - 0555 144 25 84 - matbaa06@gmail.com


Erdem Matbaası 1983’den bugüne Maliye İle Anlaşmalı Matbaalar listesinin 1. Sırasındadır.ANKARADA TAHSİLAT MAKBUZU-TEDİYE MAKBUZU-SİPARİŞ FİŞİ-MAKBUZ VB.

Ticari işlemler ile ilgili tahsil edilen paralar için düzenlenen belgedir. Senetli ve senetsiz alacakların, alınan çek ve poliçe bedellerinin tahsil edilmesi durumunda, tahsilatı yapan tarafından düzenlenir. Parayı tahsil eden iki nüsha olarak düzenler ve imzalar. İlk nüsha  ödemeyi yapan tarafa verilir, ikinci nüshası işletmede kalır. Bu belge ispat niteliği taşır. Borcun ödendiğini gösterir.

TAHSİLAT MAKBUZU ÇEŞİTLERİ:

Tediye Makbuzu, Para Makbuzu, Aidat Makbuzu vb.


TAHSİLAT MAKBUZU VB.

SİPARİŞ FİŞİ - sözleşme VB.

Sipariş Fişi; Satıcıya, belirtilen malları belirli teslim ve ödeme koşulları

ile işletmeye gönderme ve faturayı düzenleme yetkisi veren belgedir.

Sözleşme: İki ya da daha fazla kişi arasında yapılan ve koşullarına

yulması yasayla desteklenmiş olan antlaşmalara denir. Tarafların

birbirine uygun irade açıklamalarıyla yapılan bir hukuki işlem olan

sözleşmenin genel olarak belirli bir biçimde yapılması zorunlu değildir.

ÇEŞİTLERİ:

Servis Fişi, Oto Kiralama Sözleşmesi, Teslim Fişi, Adisyon v.b.


- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi