fatura örnek 1
Kazım Karabekir Caddesi Kültür Çarşısı (AKM Metro Karşısı) Giriş Kat No: 43-44  İskitler - Altındağ / ANKARA E-Mail: matbaa06@gmail.com  -  Tel: 0312 311 25 84- 0555 144 25 84 MATBAA FİYAT LİSTESİ
Ana Sayfa Fatura Makbuz Zarf Broşür-Kartvizit Dernek Belgeleri
Matbaa Fiyat Listesi İletişim Site Haritası

Fatura; Satılan mal ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. Kullanılacak faturalar Maliye İle Anlaşmalı  matbaalara bastırılmak suretiyle temin edilir. Fatura düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur. Fatura düzenleyenin istemesi halinde müşteri, kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir belgeyi ibraz etmek zorundadır. Ancak nihai tüketiciye satılan mallar veya yapılan işler için düzenlenecek faturalarda, müşterinin belge ibrazı ve fatura düzenleyenin sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

Kapalı Fatura: İşletmenin, peşin satışlarında fatura bedelini peşin olarak aldığını göstermek için faturanın alt tarafının kaşelenip imzalandığı faturalardır.

Açık Fatura: İşletmenin, veresiye satışlarında fatura bedelini ileri bir tarihte tahsil edeceğini göstermek için faturanın üst tarafının kaşelenip imzalandığı faturalardır. Fatura, malın teslimi ve hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen

faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır. Ay sonlarına rastlayan satışlarda en geç ayın son günü fatura düzenlenmelidir. Sonraki aya geçiş yapılamaz. Satışların toptan veya perakende yapılması, fatura düzenlemede önemli bir unsurdur. Eğer satış tüketiciye değil, malı satacak olan bir işletmeye yapıldıysa bu ticaret toptan ticarettir. Fatura düzenlemek, mal ve hizmeti

satanın göreviyken; mal ve hizmeti satın alan alıcı da fatura istemek ve almakla görevlidir.

Fatura basımı; özen ve güven isteyen biz basım hizmetidir. Bu yüzden Maliye ile anlaşmalı işlerinizi bildiğinizi, tandığınız, güvendiğiniz yerini gidip gördüğünüz ve mutlaka Maliye ile anlaşmalı emin olduğunuz bir matbaada yaptırınız.


Erdem Matbaası 1983’den bugüne Maliye İle Anlaşmalı Matbaalar listesinin 1. Sırasındadır.* Fatura,

* İrsaliyeli Fatura,

* Serbest Meslek Makbuzu,

* Sevk İrsaliyesi,

* Gider Pusulası,

* Perakende Satış Fişi,

* Taşıma İrsaliyesi

* Maliye Bakanlığı Onaylı Tüm İşler

MALİYE ANLAŞMALI MATBAA

FATURA BASTIRMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Şirketler İçin;

- Vergi Levhası Fotokopisi

- İmza Sirkülleri

- Ticaret Sicil Gazetesi

- Son Ay KDV Tahakkuk Fişi

Şahıslar İçin;

- Vergi Levhası Fotokopisi

- Son Ay KDV Tahakkuk Fişi

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

ANKARADA FATURA BASMAYA MALİYE İLE ANLAŞMALI ERDEM MATBAASI YETKİLİDİR.