Kazım Karabekir Caddesi Kültür Çarşısı (AKM Metro Karşısı) Giriş Kat No: 43-44  İskitler - Altındağ / ANKARA E-Mail: matbaa06@gmail.com  -  Tel: 0312 311 25 84 - 0555 144 25 84 MATBAA FİYAT LİSTESİ
Ana Sayfa Fatura Makbuz Zarf Broşür-Kartvizit Dernek Belgeleri
Matbaa Fiyat Listesi İletişim Site Haritası

DERNEKLERİN KULLANMASI GEREKEN BELGELER:

Dernek Alındı belgelerinin biçimi;

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak Alındı Belgeleri gösterilen

biçim ve ebatta yönetim kurulu kararıyla bastırılır

Alındı belgelerinin kontrolü;  

Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı

işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir.

Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek

aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman

üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.

DERNEK ALINDI BELGESİ

DERNEK BELGELERİ

Dernekler giderlerini; Dernek Gider Makbuzu ile belgelendirir. Bunun

Yanında; Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak

bedelsiz mal ve hizmet teslimleri  Ayni Yardım Teslim Belgesi ile

yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak

bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise  Ayni Bağış Alındı Belgesi ile

kabul edilir.  Ayrıca Matbaamızda, Okul Aile Birliği Ayni/Nakdi Bağış

Belgesi basımıda yapılmaktadır.

DERNEK MAKBUZU BASTIRMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Dernek Karar Defterinin İlk  Sayfa  Fotokopisi - Alınan Kararın Fotokopisi


Dernek gelirleri, üye ödentisi, dernek faaliyetleri sonucunda veya dernek malvarlığından elde edilen gelirler ile bağış ve yardımlardan oluşur.

Yurt, pansiyon, çocuk yuvası, aş ocağı, huzurevi, spor salonu, kamp tesisleri, sandık kurarak ve lokal açmak suretiyle gelir elde edebilirler.Bu hak ve yetkilerini gelir getirme amacına yönelik olarak kullanılması durumunda iktisadi işletme niteliği doğmuş olur.

Derneklerin Kullanması Gereken Gelir Belgeleri Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernekler alındı belgelerini yönetim kurulu kararı ile bastırır. Yönetim kurulu A serisinden kaç cilt alındı belgesi bastıracaksa 000001-başlayan seri numaralarını da belirtmek suretiyle yönetim kurulu kararının tarih ve numarasını da belirtmek suretiyle bir dilekçe ile herhangi bir anlaşmalı matbaaya müracaat ederek bastırır.

Bastırılan alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı, sayman üyece kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu ortaya çıkan cilt veya formlar geri verilerek aynı miktarda yenisi bastırılır. Alındı belgeleri, matbaadan sayman üye tarafından bir tutanak ile teslim alınır.

Ankara Erdem Matbaası, Dernek Alındı Belgesi, Dernek Gider Makbuzu, Ayni Yardım Teslim Belgesi, Ayni Bağış Alındı Belgesi basmaya yetkilidir.

Dernek Makbuzlarının basımı özen isteyen bir iştir. Bu yüzden dernek makbuzlarını  yerinde gidip gördüğünüz güvendiğiniz resmi onaylı bir matbaa’da yaptırınız.


Erdem Matbaası 1983’den bugüne Maliye İle Anlaşmalı Matbaalar listesinin 1. Sırasındadır.ANKARADA DERNEK ALINDI BELGESİ - GİDER MAKBUZU BELGELERİNİN BASIMI